Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Ci to ustalić. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest FIZJOTERAPIA Karol Faliński                z siedzibą w Brzesku przy ul. Królowej Jadwigi 15. Współpracujemy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować telefonując pod numer: 666 836 966 od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-17:00 lub pisząc na adres mailowy: iodo.burnat@gmail.com. Chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania  i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

2. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.

3. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy w zakresie koniecznym do wykonania usługi fizjoterapeutycznej, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.

5. Na terenie gabinetu prowadzony jest monitoring wizyjny. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie gabinetu oraz zabezpieczenia mienia.

6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

7. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny), art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

8. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi podwykonawcze (np. księgowe).

9. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją pięcioletniego obowiązku archiwizacyjnego.

Pliki „Cookies”

Dla Państwa wygody nasza strona www.kopg.pl używa plików Cookies w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników, obsługi określonych funkcji przyspieszających działanie strony oraz w celach statystycznych.

Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzaną przez Państwa stronę internetową. Są one następnie zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym.

Strona stosuje Cookies służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony oraz Cookies pozwalające „zapamiętać” ustawienia wybranych przez Państwa preferencji strony (np. język, rozmiar czcionki).

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla ich stosowania.